Đơn vị liên kết
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Cục Quản Lý Lao Động
Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội

Cơ Sở Vật Chất Của Trường

Với 14 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo ra nhiều sinh viên giỏi với vốn kiến thức vững chắc; năm 2016 nhà trường tiếp tục đổi mới mô hình đào tạo, định hướng đào tạo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Với 14 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo ra nhiều sinh viên giỏi với vốn kiến thức vững chắc; năm 2016 nhà trường tiếp tục đổi mới mô hình đào tạo, định hướng đào tạo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đối tác của trường

quang cao 01
quang cao 02