international

Giao lưu Đối thoại các Sinh viên Tiếng Hàn, Tiếng Nhật

Giao lưu Đối thoại các Sinh viên Tiếng Hàn, Tiếng Nhật

09/03/2018
Với mục đích trang bị các kỹ năng, kinh nghiệm học tập, tăng cường hiểu biết về ngành học và cơ hội việc làm, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, ngày 8/3, Trường Trung cấp Phan Chu Trinh đã tổ chức chương trình Giao lưu – ...
Detail
Daegu University of Korea recruitment study abroad.

Daegu University of Korea recruitment study abroad.

09/03/2018
     On 2nd Feb, ETEC welcomed representatives from Korea's Daegu University, Prof. Lee Seonghwa - Head of International Cooperation, Mr. Yun Jongchan visited and worked on the 2018 admission plan.
Detail
Round-trip flight named “Studying in Japan”

Round-trip flight named “Studying in Japan”

09/03/2018
Perhaps nowadays the term “Studying in Japan” isn’t strange to us, not only to the young people but also to attract the attention of their parents who want their children to learn and earn experience in a country with economy, culture, medical, as well as education which is developed in Japan.
Detail
Admission Studying in Korea – Special course with code visa

Admission Studying in Korea – Special course with code visa

09/03/2018
You fall in love with Kim Chi culture and want to study there but you are worried about Visa procedure, aren’t you? And You dont want to wait too long to make your dream come true, do you? Don’t wait, contract intermediately with ETEC! You will receive code visa on January !
Detail
Link unit
link unit 3
link unit 2
link unit 1

Our partner