Study abroad in Taiwan

CHUNG ANG HÀN QUỐC PHỎNG VẤN DU HỌC SINH

CHUNG ANG HÀN QUỐC PHỎNG VẤN DU HỌC SINH

Ngày 19/1, đại diện Trường Đại học Chung Ang Hàn Quốc, GS Kim Sung Mok - Trưởng phòng hợp tác quốc tế; GS Kim Jin Seon - cán bộ phòng hợp tác quốc tế, đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Trường về chương trình hợp tác đào tạo ...
Detail

Other articles

Link unit
link unit 3
link unit 2
link unit 1

Our partner