Thầy trò trường THPT Phan Chu Trinh quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Quốc công, nhà giáo Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Thầy trò trường THPT Phan Chu Trinh quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Quốc công, nhà giáo Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Không có mô tả ảnh.

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thế nước mạnh. Nguyên khí yếu thế nước suy”.
Thầy trò trường THPT Phan Chu Trinh quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Quốc công, nhà giáo Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Hướng về cội nguồn và noi theo gương sáng của các tiền bối đi trước là một trong những truyền thống của Nhà trường. Học sinh khối 12 đã về dâng hương, đứng trước nơi Vinh danh những học sinh Xuất Sắc của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung để quyết tâm vượt Vũ môn hoá rồng!

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

 

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Tham gia bình luận: