Sinh hoạt tập thể với chủ đề tháng .

Sinh hoạt tập thể với chủ đề tháng

Sinh hoạt tập thể với chủ đề tháng: Thanh niên với an toàn giao thông. Thầy giáo Trần Đăng Ninh phó Hiệu trưởng PT chia sẻ với các em học sinh về các biện pháp bảo vệ bản thân và người xung quanh khi tham gia giao thông. Buổi chia sẻ thật sự ý nghĩa và đong đầy cảm xúc!
Trong buổi SHTT BGH cũng trao quà cho các em học sinh vượt qua hoàn cảnh biến thách thức thành cơ hội, biến khó khăn thành sức mạnh để đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020!

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Tham gia bình luận: