Danh mục: Định nghĩa

Kỹ thuật hạt nhân là gì? Ứng dụng của kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp và nghiên cứu

Khái niệm về kỹ thuật hạt nhân Kỹ thuật hạt nhân là một nhánh của kỹ thuật sử dụng ứng dụng của năng lượng hạt nhân. Nó được sử dụng để thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống như lò phản ứng hạt nhân, thiết bị phân tích phân tử, và các […]

Kỹ thuật robot là gì? Các thành phần và công nghệ cơ bản trong kỹ thuật robot

Khái niệm và định nghĩa về kỹ thuật robot là gì? Kỹ thuật robot là một lĩnh vực trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật, liên quan đến thiết kế, xây dựng, lập trình và vận hành các robot. Robot là một hệ thống tự động có khả năng thực hiện các tác vụ […]

Kỹ thuật nước là gì? Các phương pháp và công nghệ trong kỹ thuật nước

Định nghĩa và ý nghĩa của kỹ thuật nước Kỹ thuật nước là lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng các phương pháp, kỹ thuật để quản lý và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả và bền vững. Kỹ thuật nước liên quan đến việc nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, vận […]

Kỹ thuật lưu trữ là gì? Các phương pháp và công nghệ sử dụng trong kỹ thuật lưu trữ

Định nghĩa và công dụng của kỹ thuật lưu trữ Kỹ thuật lưu trữ là quá trình tổ chức và bảo quản thông tin, tài liệu, dữ liệu và các tài sản khác một cách có tổ chức và tiện lợi. Nó bao gồm việc sắp xếp, phân loại, đóng gói, ghi chú và lưu […]

Kỹ thuật cầu đường là gì? Các phương pháp và quy trình trong kỹ thuật cầu đường

Định nghĩa và vai trò của kỹ thuật cầu đường Kỹ thuật cầu đường là ngành kỹ thuật chuyên về thiết kế, xây dựng, và bảo trì cầu đường. Cầu đường là công trình giao thông dùng để vượt qua các ách tắc địa hình như sông, suối, hẻm núi, hoặc khu vực địa hình […]

Kỹ thuật hệ thống là gì? Các yếu tố cấu thành và chức năng của kỹ thuật hệ thống

Khái niệm và định nghĩa về kỹ thuật hệ thống Kỹ thuật hệ thống (System engineering) là một phương pháp học không chỉ tập trung vào việc thiết kế và xây dựng hệ thống phức tạp mà còn đảm bảo rằng hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của người […]

Kỹ thuật truyền thông là gì? Các phương pháp và công cụ trong kỹ thuật truyền thông

Định nghĩa và ý nghĩa của kỹ thuật truyền thông Kỹ thuật truyền thông là tập hợp các phương pháp và công nghệ được sử dụng để truyền tải thông tin từ nguồn gốc đến điểm đích một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Kỹ thuật truyền thông có thể áp dụng trong nhiều […]

Back To Top